Windows Uygulamalarinda MDI Formalarinin Kullanimi – 1

Yeni bir seriye basliyoruz. Bu serimizde Windows uygulamalarinda MDI Formlarinin kullanimina bakacagiz.

Video: MDI Forms – 1